•  

  2018-2019  Lunch Schedule for Pioneer Trail (May 21, 2018) 

  Alternative activities/schedules may cause some changes. 

   

  Teacher

  Lunch Time

   

  Kindergarten Angle/Culp

  11:00 - 11:25

   

  Kindergarten Merk/White

  11:05 - 11:30

   
       

  Third Grade J Bax/Bopp

  11:25 - 11:50

   

  Third Grade Hansen/Prenger

  11:30 - 11:55

   
     

   

  First Grade Brewer/Furcinite

  11:50 - 12:15

   

  First Grade Helms/Martin

  11:55 - 12:20

   
     

   

  Fourth Grade K Bax/Beck

  12:15 - 12:40

   

  Fourth Grade Leslie/Sprenger

  12:20 - 12:45

   
       

  Second Grade Jolly/Kampeter

  12:40 - 1:05

   

  Second Grade Meyerpeter/Smith

  12:45 - 1:10

   

       

  Fifth Grade Cooper/Jeffries

  1:05 - 1:30

   

  Fifth Grade Siebeneck/Snethen

  1:10 - 1:35